Udvikling

Har du brug for at optimere kompetencerne hos dine nuværende medarbejdere? Ved at sikre fokus på match mellem
udviklingsplaner og virksomhedsstrategi opnås en bedre udnyttelse af de samlede ressourcer til rådighed.

Udvikling og gennemførelse af individualiserede personale udviklingssamtaler
Kompetenceudvikling af ledelse og medarbejdere
Individuel karriereplanlægning
Gennemførelse af personlighedstest