Kompetencer

kompetencer

En stærk HR-funktion i din virksomhed kan bidrage med kompetencer, som skal være integrerede dele af den overordnede strategi og ledelse. HR er netop samspillet mellem ledelsen og medarbejderne for at skabe et fællesskab og en kultur, der giver virksomheden de kompetencer, som er nødvendige at have for at klare sig i en stadig hårdere konkurrence.

Mine kompetencer kan opdeles i seks hovedafsnit og giver derved et kortfattet overblik over, hvad jeg arbejder med i dag.

Strategi og HR-fundament handler om at definere strategiske mål og retning samt udstikke nogle guidelines og konkrete tiltag, der skal implementeres.
Udvikling og Trivsel sætter fokus på medarbejdernes potentialer og motivation, hvor Afvikling beskæftiger sig med situationer, hvor det kan være nødvendigt at tilbyde outplacement til opsagte medarbejdere.
Rekruttering handler om at finde de rette kandidater, når strategien skal udfoldes.